Jabatan Anestesiologi

PENGENALAN

Jabatan Anestesiologi diketuai oleh 2 orang pakar anestesiologi, 3 orang pegawai perubatan, serta dibantu oleh kakitangan paramedik dan kumpulan sokongan lain.