Jabatan Oftalmologi

PENGENALAN

Jabatan Oftalmologi Hospital Kemaman telah memulakan perkhidmatan pada Februari 2005 dengan penempatan seorang Pegawai Optometri U41, manakala pada Ogos 2005, seorang lagi Pegawai Optometri U41 ditempatkan. Sehingga hari ini, terdapat dua orang Pegawai Optometri bertugas di Hospital Kemaman manakala seorang Pegawai Khidmat Pelanggan N17 ditempatkan bagi membantu perjalanan klinik berjalan dengan lancar. Pegawai-pegawai optometri ini berperanan dalam pelaksanaan 'Primary Eye Care' bagi komuniti di Daerah Kemaman.