Jabatan Kecemasan dan Trauma

VISI

Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Kemaman mampu memberikan perkhidmatan pengurusan dan perawatan kecemasan yang berkualiti dan profesional kepada pelanggan.