Unit Pusat Sumber

PENGENALAN
Pusat Sumber adalah pusat promosi pendidikan pesakit untuk meneruskan promosi-promosi pendidikan kesihatan dengan pengisian berbentuk ceramah, nasihat dan kaunseling, demonstrasi, perbincangan kecil, membuat dan memasang poster. Pendekatan dan usaha-usaha yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan taraf/kualiti kehidupan dan produktiviti pesakit.

Pusat  Sumber menempatkan  seorang Jururawat U32 dan seorang Jururawat Masyarakat U24. Unit ini diseliakan oleh pegawai perubatan.