Image

HOSPITAL KLUSTER

Pengenalan Hospital Kluster
Projek Hospital Kluster Terengganu Selatan (HKTS) merupakan gabungan dan integrasi Hospital Kemaman dan Hospital Dungun di negeri Terengganu yang berfungsi sebagai satu entiti dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat.