Jabatan Perubatan Am

PENGENALAN
Jabatan Perubatan Hospital Kemaman  bermula  pada tahun 2003, bermula dengan  Pegawai  Perubatan kemudian dibantu oleh Visiting Specialist Apabila Hospital Kemaman diangkat menjadi Hospital Daerah Berpakar Major pada tahun 2011, hospital ini akhirnya mempunyai Pakar Perubatan sendiri Setelah lebih 10 tahun ditubuhkan, Jabatan Perubatan sekarang mempunyai 3 orang Pakar Perubatan yang diterajui oleh Dr Nur Husna Mohd Aminudin.