Jabatan Pengurusan

PENGENALAN
Bahagian Pengurusan adalah bahagian yang memberikan perkhidmatan sokongan kepada semua jabatan klinikal dan bukan klinikal dalam menguruskan sumber manusia, kewangan dan hasil, pentadbiran am, aset dan latihan, pembangunan perolehan dan perhubungan awam. Bahagian ini ditubuhkan sejak penubuhan Hospital Kemaman
FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PENGURUSAN

PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA
Aktiviti:
  • Urusan menerima pegawai melapor diri bagi lantikan baru dan bertukar masuk
  • Urusan pengesahan dalam jawatan
  • Urusan cuti anggota
  • Pengendalian kenaikan pangkat anggota
  • Pengurusan pencen anggota
  • Pengurusan laporan nilaian prestasi anggota
  • Pengendalian tatatertib