Jabatan Patologi

PENGENALAN

Jabatan Patologi merupakan salah satu unit khidmat sokongan yang penting di Hospital Kemaman. Perkhidmatan Patologi telah wujud semenjak 1940 di hospital ini. Peranan Jabatan Patologi adalah untuk memberi perkhidmatan diagnostik dan saringan ke atas darah, urin, cecair badan, tisu dan lain – lain. Ia adalah untuk membantu para doktor dalam memberi rawatan, pemantauan rawatan dan diagnosis. Disamping itu, Perkhidmatan Patologi juga menjalankan penyelidikan perubatan. Jabatan Patologi mempunyai 2 orang pakar patologi, 4 orang pegawai perubatan dan dibantu oleh staf-staf sokongan yang lain

Perkhidmatan Patologi merangkumi bidang Patologi Kimia, Mikrobiologi, Hematologi, Klinikal dan Transfusi Darah.