Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental

PENGENALAN
Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Kemaman beroperasi mulai 5 Januari 2011 setelah mempunyai seorang Pakar Psikiatri yang tetap. Walau bagaimanapun, perkhidmatan kepakaran Psikiatri telah bermula semenjak tahun 2005 di mana Pakar Psikiatri dari Hospital Sultanah Nur Zahirah telah menjalankan Klinik Pakar Psikiatri (Lawatan) sebulan sekali. Jabatan ini mempunyai seorang Pakar Psikiatri, seorang Pegawai Perubatan, seorang Pegawai Psikologi, 2 orang Jurupulih Carakerja (penempatan secara giliran selama setahun), seorang Penolong Pegawai Perubatan dan seorang Jururawat Terlatih. Perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental yang disediakan adalah bagi penduduk selatan Negeri Terengganu dan juga penduduk Pahang yang berdekatan dengan sempadan Terengganu-Pahang.