Jabatan Farmasi

PENGENALAN

Jabatan Farmasi merupakan salah satu jabatan sokongan klinikal yang diterajui oleh Ketua Pegawai Farmasi UF54, dengan jumlah anggota seramai 64 termasuk Pegawai Farmasi, Penolong Pegawai Farmasi, serta anggota sokongan iaitu Penolong Pegawai Tadbir, Pembantu Tadbir, Pembantu Awam dan Pembantu Perawatan Kesihatan.

Skop Perkhidmatan  

Jabatan Farmasi menyediakan bekalan ubat dan bukan ubat serta perkhidmatan berkaitan penjagaan farmaseutikal kepada pesakit luar dan pesakit dalam (dari unit/ wad).

Jabatan Farmasi menyediakan perkhidmatan melalui 5 unit asas iaitu; 

  1. Farmasi Ambulatori
  2. Farmasi Pesakit Dalam
  3. Farmasi Farmakoterapi
  4. Farmasi Logistik
  5. Pusat Sumber Maklumat Farmasi (PRIC)