Jabatan Otorinolaringologi

PENGENALAN

Jabatan Otorinolaringologi Hospital Kemaman adalah salah satu jabatan yang beroperasi di bawah direktorat

perkhidmatan pembedahan. Operasi Klinik Pakar Otorinolaringologi terletak di Klinik Pakar 2. Bermula tahun 2017,

jabatan ini telah beroperasi dengan diketuai oleh 1 orang Pakar dan dibantu oleh seorang Pegawai Perubatan, 2 orang

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran) dan  seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan).

Bilangan anggota terkini adalah terdiri daripada 2 orang Pakar dan dibantu oleh 4 Pegawai Perubatan, 2 orang

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran) dan 2 orang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan).

Kakitangan sokongan lain terdiri daripada 2 orang Penolong Pegawai Perubatan U29, seorang Jururawat

U29(gunasama), seorang Jururawat masyarakat(gunasama) dan seorang Pembantu Perawatan

Kesihatan U3(gunasama) serta seorang Pembantu Tadbir(gunasama).

PENGENALAN

Unit Audiologi  menawarkan perkhidmatan dalam aspek pengurusan pesakit bermasalah pendengaran. Perkhidmatan Audiologi bermula di Hospital Kemaman pada tahun 2005 dan diberikan oleh Audiologis dari HSNZ sebagai lawatan bulanan di Klinik Pakar.

Namun demikian,  pada 23 Februari 2011 Unit Audiologi telah diwujudkan di klinik pakar Hospital Kemaman dengan seorang Audiologis/ Pegawai Pemulihan Perubatan ( Pendengaran) mula ditempatkan di Hospital Kemaman.

Perkhidmatan Audiologi ini disediakan bagi  komuniti daerah Kemaman dan kawasan sekitarnya.

PENGENALAN

Perkhidmatan  Pemulihan Pertuturan-Bahasa adalah satu perkhidmatan yang diberikan kepada individu  yang mengalami kecelaruan pertuturan,  bahasa, suara, komunikasi, menelan dan feeding melalui penilaian, diagnosa dan intervensi yang bersesuaian.  Perkhidmatan ini bermula sebagai lawatan bulanan  di Hospital Kemaman pada tahun  2008 oleh Pegawai Pemulihan Perubatan Pertuturan dari HSNZ.

Perkhidmatan ini secara rasminya bermula dengan kedatangan Pegawai Pemulihan Perubatan Pertuturan pada tahun 2012. Perkhidmatan ini diletakkan di bawah Jabatan Perubatan Rehabilitasi bersama- sama dengan pemulihan yang lain iaitu Unit Fisioterapi dan Unit Pemulihan Carakerja. Perkhidmatan ini disediakan bagi  komuniti daerah Kemaman dan kawasan sekitarnya merangkumi:  

– Saringan pertuturan bahasa

– Penilaian dan diagnosa pertuturan bahasa

– Intervensi pertuturan bahasa

– Kaunseling pertuturan bahasa

– Pencegahan & pendidikan pertuturan bahasa

– Dokumentasi kes pertuturan bahasa

– Kolaborasi dan rujukan kepada profesional lain