Jabatan Kerja Sosial Perubatan

PENGENALAN
  • Jabatan Kerja sosial Perubatan mula diwujudkan pada 6 Disember 2004 dengan satu penjawatan Kader Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27 dari JKM.
  • Mei 2007 - satu penjawatan Pegawai Kerja Sosial Perubatan S41 diwujudkan. Walaubagaimanapun,  penjawatan Kader Penolong Peg Pembangunan Masyarakat S27 telah dipindahkan ke Hospital Dungun.

  • September 2014 – Penjawatan

  • Pegawai Kerja Sosial Perubatan S44 diwujudkan.

  • 2018 - Jabatan Kerja Sosial Perubatan beroperasi dengan 2 orang pegawai.