Bahagian Teknologi Maklumat

VISI

Memaksimakan fungsi, peranan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Hospital Kemaman. Meningkatkan kualiti dan keselamatan data sistem maklumat dan meningkatkan taraf dan kecekapan perkhidmatan pelanggan dengan penggunaan ICT.