Jabatan Nefrologi

PENGENALAN
Jabatan Hemodialisis Hospital Kemaman mula beroperasi pada 3 Jun 1998. Sehingga kini, Unit Hemodialisis dikendalikan oleh 13 orang kakitangan dengan 23 buah mesin rawatan.