Jabatan Perubatan Rehabilitasi

PENGENALAN

Jabatan Perubatan Rehabilitasi adalah gabungan tiga unit iaitu:

-       Unit Perubatan Rehabilitasi

-       Unit Pemulihan Carakerja

-       Unit Fisioterapi

Jabatan Perubatan Rehabilitasi di ketuai oleh Pakar Perubatan Rehabilitasi dan di bantu oleh ketua-ketua unit. Unit Perubatan Rehabilitasi dianggotai oleh Pakar dan dibantu oleh Pegawai Perubatan, Jururawat Terlatih dan Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK).

Semua anggota dari setiap unit bekerja sebagai satu pasukan dengan menggunakan pendekatan interdisiplinari untuk membantu merawat pesakit secara holistik.

PENGENALAN

Perkhidmatan Pemulihan Carakerja telah bermula semenjak dari  tahun 2006 yang hanya di anggotai oleh 1 orang Jurupulih Perubatan Carakerja .

Pada masa kini anggota unit ini adalah terdiri dari 1 orang Pakar Perubatan Rehabilitasi, 1 orang Pegawai Pemulihan Carakerja U41, seorang Jurupulih Perubatan Carakerja U32, 7 orang Jurupulih Perubatan Carakerja U29.

PENGENALAN

Unit Fisioterapi Hospital Kemaman adalah sebahagian daripada Jabatan Perubatan Rehabilitasi. Menyediakan semua perkhidmatan Fisioterapi kepada Pesakit Dalam dan Pesakit Luar yang dirujuk.