04

Unit Industri Domestik

 • Pengenalan Unit

Unit Industri Domestik menjalankan aktiviti yang berkaitan pembangunan industri makanan domestik. Unit ini berperanan membangunkan garis panduan terhadap industri makanan domestik di sepanjang rantaian makanan. Setelah sesuatu garis panduan dimuktamadkan, aktiviti tersebut akan diserahkan kepada unit yang berkaitan.

Fungsi Unit Industri Domestik

 • Merancang, melaksana dan memantau aktiviti pembangunan industri makanan
 • Melaksanakan kawalan keselamatan makanan disepanjang rantaian makanan
 • Melaksanakan garis panduan dan procedure yang dibangunkan oleh Ibu Pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di peringkat domestik

Aktiviti Unit

 • Menjalankan pensijilan Trust My Catering (TMC) kepada Katerer Makanan
 • Menjalankan pendaftaran My FoodTag (MFT) kepada industri makanan
 • Membangunkan aktiviti kawalan terhadap industri makanan di rumah (Home Based) bersama Ibu Pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
 • GP TMC - Hyperlink ke GP
 • GP MFT - Hyperlink ke GP
 • Database pemegang TMC - Hyperlink ke GP
 • Database pemegang MFT - Hyperlink ke GP