Pengurusan Tertinggi 
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

 Dato' Dr.Hjh Kasemani binti Embong 

Pengarah Kesihatan Negeri

Dr. Mohd Anuar bin Abd Rahman

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Kesihatan Awam]

Dr. Saifur Rahman bin Muhammad

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Perubatan]

Dr. Rusli bin Ismail

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Pergigian]

Puan Ruzita binti Awang

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Farmasi]

Encik Muhamad Fadzil bin Ali

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Pengurusan]

Encik Che Ghani bin Sidek

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Keselamatan & Kualiti Makanan]