Visi

 

" Ke Arah Kesihatan Yang Lebih Baik "

 

Misi

Menerajui dan berusaha:

+ Untuk Memudahkan dan Membolehkan Rakyat

 • Mencapai Sepenuhnya Potensi Mereka Dalam Kesihatan;
 • Menghargai Kesihatan Sebagai Aset Paling Berharga;
 • Mengambil Tanggungjawab dan Tindakan Positif Demi Kesihatan Mereka

+ Untuk Memastikan Sistem Kesihatan Berkualiti Tinggi Iaitu:

+ Mengutamakan Pelanggan;

 • Saksama;
 • Tidak Membebankan;
 • Cekap;
 • Wajar Mengikut Teknologi;
 • Boleh Disesuaikan Mengikut Persekitaran;
 • Inovatif

+ Dengan Menekankan:

 • Sifat Penyayang, Profesionalisme dan Kerja Berpasukan
 • Sifat Menghormati Maruah Insan;
 • Penglibatan Masyarakat.