Bahagian Kejuruteraan

 Unit Kejuruteraan Penjagaan Kesihatan
Operasi Hospital

 • PemantauanProgram  Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) bagi 6 hospital.
 • Menyediakan Khidmat Nasihat Teknikal terutamanya berkaitan pemasangan dan pengujian kejuruteraan kepada Hospital.
 • Menyelaras dan Memantau Aktiviti Sustainability Program (SP) di hospital.
 • Menyelaras dan Memantau kemajuan projek di tapak bagi kerja-kerja naiktaraf di bawah peruntukan Sinking Fund.
 • Menyelaras Fire Safety Audit di Hospital Negeri Terengganu.
 • Menyediakan Khidmat Tasihat Teknikal bagi tujuan pelupusan aset alih dan memperakukan sijil pelupusan.
Operasi Klinik

 • PemantauanProgram Perkhidmatan Sokongan Klinikal (PSK) bagi 10 klinik kesihatan.
 • PemantauanPenyelenggaraan Alat Penyaman Udara Di Fasiliti Kesihatan.
 • Mengurus, menyelia dan memantau pelaksanaan Projek-Projek Penyelenggaraan/Pembaikan/ Naiktaraf.
 • Membantu dalam melaksanakan proses pelupusan dan menyediakan Khidmat Nasihat Teknikal bagi tujuan pelupusan aset alih serta memperakukan Sijil Pelupusan.
 • Mengurus ,Menyelaras dan Memantau Pengurusan Aset Tak Alih kerajaan peringkat negeri.
 • Menyelaras bersama pelaksanaan dan operasi PHIS/ CPS Farmasi bagi semua klinik.

Hubungi Kami

Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
Jalan Sultan Ismail
20920 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel : 09-6222866/ 09-6222749