Bahagian Farmasi

 Cawangan Pengurusan Farmasi
Cawangan Pengurusan Farmasi bertanggungjawab dalam memastikan sistem organisasi yang efektif dan responsif ke arah kelestarian perkhidmatan yang berkualiti.

Cawangan ini mempunyai tiga (3) seksyen dan dua (2) unit iaitu:

 Seksyen Pembangunan Profesion Farmasi
 1. Merancang keperluan sumber manusia farmasi.
 2. Merancang dan memantau latihan anggota farmasi
 3. Merancang penempatan dan pengisisan anggota farmasi secara optima
 4. Merancang dan memantau aktiviti CPD bagi meningkatkan kompetensi anggota farmasi
 Seksyen R&D dan Kualiti Farmasi
 1. Meningkatkan dan memantau kualiti kajian dan penyelidikan farmasi.
 2. Menyelaras dan memantau sistem kualiti perkhidmatan farmasi seperti KPI, QAP, Piagam Pelanggan, SSR, EKSA, ISO peringkat JKN dan KKM
 3. Merancang dan melaksanakan program pembudayaan kualiti anggota.
 4. Meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti melalui amalan GGM
 Seksyen Infrastruktur & Informatik Farmasi
 1. Menyelaras dan memantau pembangunan infrastruktur di fasiliti Farmasi
 2. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan PhIS/CPS di fasiliti farmasi
 3. Menyelaras, merancang dan melaksanakan latihan ICT dan PhIS/ CPS bagi anggota farmasi.
 4. Menyelaras, merancang dan melaksanakan keperluan prasarana, keselamatan, penyelanggaraan peralatan, PhIS/CPS di fasiliti farmasi
Unit Kewangan
 1. Menguruskan permohonan peruntukan dan semua urusan perolehan serta kewangan BPFNT.
 2. Menyelaras dan menyediakan laporan-laporan Kewangan.
Unit Pentadbiran 
 1. Menguruskan aktiviti berkaitan perkhidmatan kakitangan, HRMIS, pengurusan aset, stor, surat dan fail di BPFNT.
 2. Menguruskan permohonan kenderaan dan mengatur jadual pemandu.

Hubungi Kami

Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
Jalan Sultan Ismail
20920 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel : 09-6222866/ 09-6222749