Bahagian Perubatan

 Unit Pengurusan Perubatan
 • Menyelaras penempatan dan pertukaran Pegawai Perubatan
 • Menyelaras permohonan Latihan Elektif bagi Pelajar Perubatan
 • Menyelaras aktiviti bersama agensi lain
 • Menghadiri mesyuarat bersama Agensi Luar
 • Memantau pencapaian Pelan Strategik Perubatan
 • Mengendalikan mesyuarat
 • Mengendali Latihan / Taklimat
 • Menjalankan penyeliaan dan pengauditan hospital
 • Menguruskan agihan kewangan
 • Memantau aktiviti pembangunan hospital
 • Menyelaras permohonan peralatan perubatan dan bukan perubatan
 • Mengurus penyediaan jawapan kepada soalan-soalan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri berkaitan perkhidmatan Perubatan
 • Pengurusan Continous Profession Development (CPD)

Hubungi Kami

Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
Jalan Sultan Ismail
20920 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel : 09-6222866/ 09-6222749