Pengenalan Sistem ePatuh

SISTEM AKUAN PEMATUHAN DASAR KESELAMATAN ICT (ePatuh)

Pengenalan

Sistem Akuan Pemantuan Dasar Keselamatan ICT (ePatuh) telah dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) adalah merupakan salah satu saluran penguatkuasaan polisi dan dan dasar keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia.

Objektif

Membangunkan satu aplikasi yang dapat mengurus, memantau, menguji pemahaman Dasar Keselamatan ICT KKM (DKICT) dan seterusnya menjana statistik dan laporan Surat Akuan Pematuhan DKICT KKM.

Fungsi
  • Membenarkan pengguna membaca, memuat turun, dan mencetak DKICT KKM;
  • Menguji tahap pemahaman pengguna terhadap DKICT KKM melalui soalan kuiz;
  • Membolehkan pengguna membuat Akuan Pematuhan DKICT KKM; dan
  • Menyediakan laporan Surat Akuan Pematuhan DKICT KKM.
  • Menyediakan laporan tahap pemahaman pengguna terhadap DKICT.

Hubungi Kami

Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
Jalan Sultan Ismail
20920 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel : 09-6222866/ 09-6222749