PEROLEHAN

FUNGSI TUGAS BAHAGIAN PEROLEHAN HSNZ

1. Bertanggung jawab ke atas perolehan & kontrak yang di HSNZ.

2. Menyemak dan memantau Perancangan Perolehan Tahunan (PPT) Tender & Sebut Harga HSNZ serta pelaksaannya.

3. Urusetia Jawatankuasa Penyelarasan Perolehan Barangan Import (JPPBI) HSNZ.

4. Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga Hospital dan Perolehan di bawah PK7.

5. Mengurus pembelian terus, dokumen pesanan tempatan, tanggungan kontrak dan Waran Perjalanan Udaran Awam (WPUA).

6. Penyelaras permohonan aset alih dan pakaian seragam hospital.


INFO ICT HSNZ
WAKTU OPERASI

Kecemasan : 24 jam

Kafeteria : 8 pagi – 5.00 petang

Jabatan Rekod Perubatan :
Ahad - Rabu 8.00 pagi – 5.00 petang
Khamis 8.00 pagi – 3.30 petang

(Rehat : 1.00 t/hari - 2.00 petang)