KEWANGAN & HASIL

Bahagian Kewangan merupakan bahagian sokongan kepada Jabatan Pengurusan. Bahagian ini diketuai oleh Akauntan Gred WA44. Bahagian ini bertanggungjawab dalam pengurusan belanjawan, kewangan dan kutipan hasil.

Bilangan kakitangan yang bertanggungjawab di bawah Bahagian ini adalah seramai 46 orang.

Bahagian ini terbahagia kepada tiga unit iaitu:

 1. Unit Bayaran
 2. Unit Gaji
 3. Unit Hasil
Tadbir urus kewangan dan akaun yang cekap, amanah dan ekonomik serta membantu Pengurusan dalam membuat keputusan yang berkesan kearah pencapaian visi dan misi hospital selaras dengan peraturan kewangan yang berkuatkuasa.
Unit Bayaran
 1. Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan.
 2. Mengurus dan mengawal peruntukan.
 3. Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan.
 4. Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar.
 5. Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai.
 6. Menyediakan baucer bayaran pembelian secara terus, sebut harga, tender dan kontrak.
 7. Mengemaskini laporan bil dan invois yang telah dibayar.
 8. Menyediakan bayaran balik kasut dan upah jahit uniform kakitangan
 9. Mengurus tuntutan elaun perjalanan kakitangan
 10. Mengurus bayaran tuntutan elaun kerja lebih masa.
 11. Mengurus bayaran yuran menghadiri kursus.
 12. Menguruskan permohonan pinjaman kenderaan atau komputer
Bayaran & Gaji
Ahad Hingga Rabu
7.30 pg – 1.00 ptg
1.00 ptg – 2.00 ptg (Rehat)
2.00 ptg – 5.30 ptg

Khamis
7.30 pg – 1.00 ptg
1.00 ptg – 2.00 ptg (Rehat)
2.00 ptg – 4.00 ptg


Unit Bayaran dan Unit Gaji terletak di tingkat bawah bangunan utama, bersebelahan dengan Bahagian Sumber Manusia.

Unit Hasil terletak di tingkat bawah bangunan utama, berhadapan dengan bilik penyelia jururawat.

Kaunter Hasil dan Kaunter BDM terletak di tingkat bawah bangunan utama berhadapan bilik penyelia jururawat. 

Kaunter PRIBA terletak di tingkat bawah bangunan PRIBA bersebelahan dewan bersalin.

Kaunter ACC terletak di tingkat bawah bangunan ACC berhadapan pintu masuk utama.

Bayaran
 1. Menerima pesanan tempatan dan invois.
 2. Merekod terimaan dokumen berserta cop terima dan pastikan dokumen sokongan diakui sah oleh pegawai berkaitan.
 3. Memastikan PT, invois dan dokumen sokongan lengkap berdasarkan senarai semak.
 4. Membuat penjanaan invois dan buat padanan bayaran.
 5. Menyediakan baucer bayaran.
INFO ICT HSNZ
WAKTU OPERASI

Kecemasan : 24 jam

Kafeteria : 8 pagi – 5.00 petang

Jabatan Rekod Perubatan :
Ahad - Rabu 8.00 pagi – 5.00 petang
Khamis 8.00 pagi – 3.30 petang

(Rehat : 1.00 t/hari - 2.00 petang)