UNIT PATOLOGI

  1. Latarbelakang unit

   

  • Pengenalan

  Unit Patologi adalah satu daripada beberapa Unit Sokongan Klinikal yang penting dalam Hospital Setiu. Unit Patologi terdiri daripada lima seksyen atau disiplin kerja iaitu:

  • Patologi Kimia
  • Hematologi
  • Mikrobiologi
  • Serologi
  • Transfusi Darah

  Unit Patologi terletak di aras 1 blok utama Hospital Setiu iaitu di arah timur laut dari Unit Farmasi dan arah barat daya dari Unit Rehabilitasi

   

  • Visi & Misi

   

   1.2.1 Visi

  Unit Patologi sebagai pusat perkhidmatan diagnostik dan transfusi darah yang cemerlang berdasarkan suasana kerja yang mesra pelanggan dan sistem kerja yang mengamalkan prinsip kualiti secara dinamik dan berterusan.

   

  1.2.2 Misi

  Menyediakan perkhidmatan diagnostik dan membekalkan produk yang berkualiti  kepada para pelanggan menggunakan teknologi terkini yang sesuai dan sumber manusia terlatih yang efisyen demi untuk memenuhi keperluan tempatan dan mencapai tahap piawaian kualiti nasional yang ditetapkan.

   

  • Objektif Umum

  1.3.1 Memberi perkhidmatan yang efisyen dan berkualiti kepada pelangan dengan meningkatkan kepakaran dan kecekapan.

   

  1.3.2 Memberi perkhidmatan yang cepat dan tepat mengikut prosedur dan piawaian yang telah ditetapkan.

   

   

   

  1. Struktur Organisasi/Unit

   

  • Carta organisasi

   

  JTMP U29/U32(KUP)

  JTMP U29/U32 (KUP)

  JTMP U29/ U32 (KUP)

  HEMATOLOGI

  MIKROBIOLOGI

  SEROLOGI

  TRANSFUSI DARAH

  JTMP U29/U32(KUP)

  PATOLOGI KIMIA

  KAUNTER

  PPK U11

  PPK U11

  JTMP U32

  JTMP U32

  PENGARAH HOSPITAL UD54

  PEGAWAI SAINS

  (KIMIA HAYAT) C41/C44

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Piagam Pelanggan

   

  • Keputusan ujian segera akan dikeluarkan dalam masa 90 minit selepas spesimen diterima : STANDARD: 90%

   

  • Keputusan ujian bukan segera yang dijalankan setiap hari akan siap dalam masa 4 jam : STANDARD: 80%

   

  • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan yang mesra dan sopan

   

  • Setiap pelanggan akan diberi penjelasan tentang ujian jika perlu

   

  • Setiap spesimen akan dikendalikan dan diuji mengikut prosedur dan piawaian yang telah ditetapkan

   

  • Ujian-ujian STAT akan diproses mengikut piawaiannya

   

  • Semua maklumat pesakit adalah sulit

   

  • Sebarang masalah tentang keputusan ujian boleh berhubung dengan kakitangan Unit Patologi

   

  • Skop perkhidmatan yang disediakan & jawatankuasa yang disediakan

   

  2.3.1   Memberi perkhidmatan ujian makmal Biokimia, Hematologi Klinikal, Mikrobiologi, Serologi dan Tabung Darah

   

  2.3.1.1 Makmal  Patologi Kimia:

  Menjalankan ujian Blood Urea, Serum Electrolyte, Serum Phosphate, Blood Glucose, SBV, SBC, MOGTT, Liver Function Test (LFT), Renal Profile, Fasting Lipid Profile, Total Protein, Serum Albumin, Cardiac Enzyme dan Stool Occult Blood.

   

  2.3.1.2 Makmal Mikrobiologi dan Serologi:

  Menjalankan ujian Urine FEME dan, Stool Ova & cyst, Blood Film Malaria Parasite, Urine Pregnancy Test, Sterility Test, Sputum AFB and blood culture and sensitivity.

   

  2.3.1.3 Makmal Hematologi:

  Menjalankan ujian Full Blood Count (FBC), Coagulation profile (PT, APTT, INR), Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR), G6PD screening test.

   

  2.3.1.4 Makmal  Tabung Darah:

  Menjalankan ujian kumpulan darah ABO & Rh, Coomb’s Test, ujian Cross- matched blood (penyesuaian darah), dan membekalkan darah kepada pesakit mengikut keperluan.

   

  2.3.2 Perkhidmatan ujian  yang tidak  terdapat di Unit Patologi Hospital Setiu hendaklah  dirujuk dan dihantar ke makmal  rujukan melalui unit ini.

   

  2.3.3 Menyediakan perkhidmatan kepada pesakit-pesakit dari:

  2.3.3.1  Unit Kecemasan dan Trauma

  2.3.3.2   Klinik Pakar

  2.3.3.3   Hemodialisis

  2.3.3.4   Unit Kesihatan Pekerjaan

  2.3.3.5   Unit Pesakit Dalam, iaitu:

  1. Wad Lelaki
  2. Wad Perempuan,
  3. Wad Bersalin
  4. Wad Kanak-Kanak

   

  2.3.3.6  Perkhidmatan ini juga meliputi klinik-klinik kesihatan di daerah Setiu :

  1. Klinik Kesihatan Permaisuri
  2. Klinik Kesihatan Rahmat
  3. Klinik Kesihatan Sri Langkap
  4. Klinik Kesihatan Sungai Tong