UNIT KUALITI

 1. LATARBELAKANG UNIT

1.1 Pengenalan

Unit Kualiti mula beroperasi pada Julai 2014 bagi menjalankan aktiviti peningkatan kualiti.Unit Kualiti terletak di Aras 2 bangunan utama bersebelah dengan wad Kanak-kanak(2B).

Unit Kualiti berfungsi untuk menyelaraskan semua aktiviti kualiti yang telah ditetapkan oleh KKM dan merupakan pusat rujukan bagi memberi maklumat berkaitan kualiti  kepada wargakerja hospital.Unit ini bekerjasama dengan semua penyelaras aktiviti peningkatan kualiti yang dilantik bagi melicinkan perjalanan aktiviti berkaitan kualiti.

Unit Kualiti juga dibantu oleh penyelaras Aktiviti Kualiti yang dilantik oleh Pengarah Hospital serta penyelaras kualiti Jabatan/Unit yang mana telah memudahkan pihak Unit Kualiti mendapatkan maklumat/data berkaitan sesuatu aktiviti kualiti

1.2 VISI DAN MISI

1.2.1 Visi

Memastikan peningkatan kualiti yang berterusan untuk memenuhi persepsi dan ekspektasi pelanggan

1.2.2 Misi

Unit Kualiti Hospital Setiu sentiasa berusaha memastikan semua aktiviti kualiti dilaksanakan seperti yang telah diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertujuan memantapkan pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan

1.3 OBJKETIF UNIT KUALITI HOSPITAL SETIU

1.3.1 Objektif Umum:

    Menyelaras semua aktiviti Kualiti Hospital  supaya perkhidmatan ataupun produk yang dihasilkan berkualiti serta mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh hospital, jabatan dan kementerian.

1.3.2 Objektif Khusus:

 1. Memastikan semua aktiviti kualiti dilaksanakan oleh  unit-unit seperti yang dikehendaki oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dipantau dan dianalisa serta data pencapaian yang diperolehi adalah tepat.
 2. Memastikan semua reten/laporan aktiviti kualiti dihantar Ke Unit Kualiti Bahagian Perubatan, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu mengikut jadual yang ditetapkan.

1.4 Kenyataan Polisi

Polisi operasi ini disediakan mengikut garis panduan dari pihak hospital, JKN dan KKM. Tujuan Polisi adalah untuk menjelaskan (clarify) prosedur dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kualiti agar selari dengan objektif dan Dasar Kualiti Hospital Setiu. Sebarang pindaan atau perubahan akan dilaksanakan jika ada perubahan pada garis panduan atau arahan dari pihak atasan. Polisi ini sah digunapakai di Hospital Setiu sahaja dan akan dikemaskini secara berkala. Ketidakpatuhan pada polisi akan menjejaskan kelancaran dan kualiti perkhidmatan.

2.0 STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Piagam Pelanggan

 1. Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional, mesra dan berkualiti
 2. Memudahcara dan menyelaras semua aktiviti peningkatan kualiti yang dijalankan di Hospital Setiu
 3. Maklumat akan disalurkan kepada pelaksana aktiviti (Jabatan/Unit) mengikut keperluan
 4. Menggalakkan anggota hospital mendapat latihan dalam aspek kualiti demi meningkatkan mutu perkhidmatan
 5. Semua anggota hospital mendapat informasi terkini dalam aktiviti peningkatan kualiti

2.2 Carta Organisasi

Sila rujuk di lampiran 1

 

2.3 Aspek-Aspek Organisasi

Dikendalikan oleh seorang Person Incharge Unit (PIC) Pegawai Perubatan UD 54, 1 orang Jururawat U32(KUP) yang dilantik oleh Pengarah Hospital. Berfungsi sebagai pusat aktiviti kualiti dan akan merancang dan menjalankan aktiviti yang telah ditetapkan oleh pihak hospital, jabatan dan kementerian.

2.4 Skop perkhidmatan & Jawatankuasa

 2.4.1 Fungsi Utama

 1. Menyelaraskan aktiviti – aktiviti Jawatankuasa Pengurusan Aktiviti Kualiti Hospital sepertimana diarahkan oleh Pengarah Hospital.
 2. Menfailkan semua laporan aktiviti kualiti hospital.
 3. Melaporkan kepada pengarah hospital laporan aktiviti kualiti yang telah disediakan oleh setiap penyelaras mengikut jadual yang ditetapkan atau bila diperlukan.
 4. Memastikan semua penyelaras aktiviti kualiti menyediakan laporan masing-masing sebelum Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) dijalankan.
 5. Mengkoordinasi dan menjalankan aktiviti kualiti sebagaimana yang ditetapkan oleh hospital.
 6. Mengawal, melaksana dan memantau aktiviti – aktiviti kualiti di hospital yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 7. Mendokumentasi serta menfailkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktiviti - aktiviti kualiti hospital.

2.4.1.2 Penghantaran laporan terkini aktiviti kualiti hospital ke Unit kualiti JKNT dan KKM mengikut jadual yang ditetapkan atau bila diperlukan.

2.4.1.3 Menyediakan bahan rujukan kualiti kepada pelanggan (Warga Hospital Setiu) serta memuat naik bahan – bahan/dokumen berkaitan aktiviti kualiti  dalam hict.

2.4.1.4 Menyediakan takwin tahunan aktiviti kualiti untuk dimasukkan dalam takwin hospital.

2.4.2 JAWATANKUASA PEMANDU KUALITI HOSPITAL SETIU

Pengerusi

:

Dr.W.Md. Shihabudin bin Wan Mamat

Pengarah Hospital

PIC Unit Kualiti

:

Dr Izhar Aleman bin Ab Ghani

Pegawai Perubatan UD54

Ketua Jururawat Y/M

:

Azimah binti Setapa @ Awang

Ketua Jururawat U32

Urusetia

:

Waziriya binti Wahab

Jururawat U32(KUP)

AHLI JAWATANKUASA :

Pn Nor Azlinda Osman- Penyelaras

PJ Azizah binti Setapa - Setiausaha

MS ISO 9001:2015

Dr Izhar Aleman bin Ab Ghani- Penyelaras

JT Waziriya Wahab- Setiausaha

Incident Reporting

Dr Norhafiza binti Rashid- Penyelaras

JT Waziriya Wahab- Setiausaha

HPIA/KPI/HSA/SSA

Dr Arthifah binti Abdul Aziz- Penyelaras

JT Waziriya Wahab- Setiausaha

Clinical Practice Guidelines

Dr Norhafiza binti Rashid- Penyelaras

JT Waziriya Wahab- Setiausaha

Patient Safety Goals

Dr Ainulashikin Ibrahim- Penyelaras

Cik Shahirah - Setiausaha

JK QAP

En Zuli Hendra Hussain- Penyelaras

-Setiausaha

 

JK Inovasi

JK KIK

Dr Rawaida Ab Talib- Penyelaras

JT Waziriya Wahab -Setiusaha

Akreditasi

Dr Rosma binti Abd Ghani

KJ Noorkumalasari binti Kasim

Pain Free Hospital

KJ Zarina binti Osman-Penyelaras

 

Hospital Mortality Review

KJ Zakiah Abdullah

Maternal Mortality

KJ Norkumalasari binti Kasim

Perinatal Mortality

PJ Azizah binti Setapa-Penyelaras

JT Waziriya Wahab-Setiausaha

Credentialing & Privileging

Dr Athifah binti Abdul Aziz- Penyelaras

JT Waziriya Wahab- Setiausaha

CME

PJ Noorhayani binti Ahmad- Penyelaras

 

CNE

Pn Sarina Jusof-Penyelaras

Latihan

Pn Nor Azlinda Osman- Penyelaras

Pn Noor Liza Samsudin

Aduan Awam

Pn Nur Shairah binti Badrul Hisham-Penyelaras

Kajian Kepuasan Pelanggan

Pn Siti Noraini Ghazali-Penyelaras

Piagam Pelanggan

Pn Nur Athirah Amran- Penyelaras

Budaya Kerja Cemerlang (BKC)

Pn Nor Azlinda Osman- Penyelaras

Objektif Kualiti

 

2.5 MASA OPERASI UNIT KUALITI

Ahad hingga Rabu        : 07.30 pagi – 01.00 petang

                                       02.00 petang – 04.30 petang

Khamis                          : 07.30 pagi – 01.00 petang

                                        02.00 petang – 3.00 petang

Jumaat dan Sabtu  &       : Cuti hari bekerja

Hari kelepasan Am