PENGARAH TERDAHULU

 

Terima kasih

Sekalung Penghargaan

 
Bil Nama Pengarah Tempoh
1  Dr. Hj. Abd. Rashid bin Che Ali 01.05.2003 – 01.01.2006
2  Dr. Bkhari@Bukhari bin Hashim 02.04.2006 – 30.09.2006
3  Dr. Hj. Asari bin Abdullah 01.10.2006 – 14.04.2007
4  Dr. Faidzah binti Hassan 15.04.2007 – 15.12.2009
5  Dr. Norzilawati binti Endut 16.12.2009 – 16.04.2010
6  Dr. Asmaliza binti Abdul Rahman 19.04.2010 – 01.04.2012
7  Dr. Saifur Rahman bin Muhammad 02.04.2012 – 04.03.2013
8  Dr. Mohd Faizal bin Abdullah 06.03.2013 – 13.05.2015
9 Dr. Mastural binti Mohamed 14.05.2015 – 12.03.2020
9 Dr. Abdullah bin Ali 13.03.2021 – 18.03.2021