SKOP PERKHIDMATAN

Faedah dan Impak

 
 1. Kepuasan pelanggan
  • Kesamarataan perkhidmatan kesihatan berpakar di semua hospital dalam kluster.
  • Pembedahan rawatan harian (AVF/ Katarak) berdekatan dengan rumah.
  • Tempoh menunggu untuk pembedahan AVF dan katarak lebih singkat
  • Keselesaan dan kepercayaan pesakit menerima rawatan kesihatan
  • *pembedahan rawatan harian katarak disediakan di Hospital Setiu dan Hospital Besut, pembedahan rawatan harian AVF disediakan di Hospital Besut.
 2. Kepuasan pelanggan
  • Kesamarataan perkhidmatan kesihatan berpakar di semua hospital dalam kluster.
  • Pembedahan rawatan harian (AVF/ Katarak) berdekatan dengan rumah.
  • Tempoh menunggu untuk pembedahan AVF dan katarak lebih singkat
  • Keselesaan dan kepercayaan pesakit menerima rawatan kesihatan
 3. Pengurusan sumber dan asset sedia ada.
  • Mengoptimumkan penggunaan bilik pembedahan di Non Lead Hospital.
  • Meningkatkan penggunaan katil wad di Non Lead Hospital.
  • Pengagihan semula sumber manusia.
  • Penjimatan kos terutama dari segi pengangkutan.
 4.  Organisasi.
  • Mengurangkan birokrasi.
  • Meningkatkan piawaian proses kerja.
  • Integrasi system pengurusan pesakit dalam kluster
 5. Kemahiran dan Kompetensi
  • Rawatan berpakar untuk hospital bukan pakar.
  • Meningkatkan lawatan pakar dalam kluster.
  • Latihan berterusan kepada pengamal perubatan.
 

Skop perkhidmatan

 
 1. Perubatan Am – kesinambungan perkhidmatan kesihatan (step down care) dari lead hospital ke non lead hospital.
 2. Pediatrik – kesinambungan perkhidmatan kesihatan (step down care) dari lead hospital ke non lead hospital.
 3. Kecemasan dan trauma
 4. Pembedahan Am (pembedahan rawatan harian AVF)

Oftalmologi ( pembedahan rawatan harian katarak)