PENGENALAN HOSPITAL KLUSTER

OBJEKTIF UMUM

 

Meningkatkan kualiti dan mutu perkhidmatan kesihatan dengan menyediakan perkhidmatan kesihatan dengan menyediakan perkhidmatan kesihatan berpakar dalam kluster.

OBJEKTIF KHUSUS

 
  1. Perkhidmatan kesihatan bertaraf pakar dalam kluster
  2. Meningkatkan kemahiran dan kompetensi pengamal perubatan
  3. Menguatkan kepimpinan serta pengurusan sumber secara optimum dalam kluster.
  4. Menambahbaik kepuasan pelanggan.

MOTO

 

Right Care, Best Care, Accessible To All

 

Pengenalan

 

Projek Hospital Kluster Terengganu Utara (HKTU) merupakan gabungan dan integrasi hospital-hospital di Terengganu yang berfungsi sebagai satu entity dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan.

HKTU melibatkan:

  1. Hospital Sultanah Nur Zahirah (Lead Hospital)
  2. Hospital Hulu Terengganu (Non Lead Hospital)
  3. Hospital Setiu ( Non Lead Hospital)
  4. Hospital Besut (Non Lead Hospital)