NOTIS HAK CIPTA
 
Hakcipta laman web Hospital Kemaman dan segala maklumat, teks, imej, grafik, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Hospital Kemaman. Tidak ada mana-mana bahagian laman web ini yang boleh diubah, disalin, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu Hospital Kemaman.