Pentadbiran AM, Latihan, Aset dan Sumber Manusia

LOKASI

Pejabat Pengurusan (Pentadbiran, Sumber Manusia, Latihan dan kewangan) terletak di tingkat 2 bangunan asrama jururawat yang diubahsuai.

Unit Khidmat Pelanggan terletak berhampiran Unit Kecemasan dan Trauma.

 

FUNGSI

Pengurusan Perkhidmatan Personal

- Perlantikan

- Penempatan / pertukaran

- Kenaikan pangkat / pemangkuan

- Pengesahan dalam perkhidmatan

- Pemberian taraf berpencen

- Persaraan

- Cuti

 

Pengurusan Pentadbiran

- Kuarters

- Bekalan pejabat (alat tulis)

- Surat masuk/ keluar

- Kebersihan

- Pendaftaran fail

- Pengurusan aset (harta modal dan inventori)

 

Pengurusan Latihan

- Peperiksaan

- Kursus, bengkel dan seminar

ANGGOTA KERJA

  1. Pengarah Hospital secara langsung mengetuai unit ini.
  2. Penolong Pegawai Tadbir ( N27 ) adalah pegawai sokongan membantu Pengarah Hospital menguruskan kerja-kerja harian.
  3. Pembantu Tadbir ( N 22 ) bertanggungjawab ke atas penyeliaan tugas kakitangan bawahannya. 
  4. Pembantu Tadbir (P/O) N 17 – Pentadbiran, Sumber Manusia dan Latihan
  5. Pembantu Am Pejabat (PAP) melaksanakan tugas-tugas khidmat sokongan kepada pegawai dan lain-lain anggota Unit Pengurusan termasuklah     mencari fail, mengedar atau mengepos surat-surat.