Dasar Kualiti

DASAR  KUALITI  HOSPITAL  BESUT 

SENTIASA BERUSAHA MENJADIKAN HOSPITAL BESUT SEBAGAI INSTITUSI YANG BERKUALITI DENGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG :

 1. Berorientasikan Kehendak Pelanggan
 2. Menepati Piawai / Standard Yang Ditetapkan
 3. Mengamalkan Penerapan Budaya Kerja Cemerlang
 4. Profesionalisma
 5. Khidmat Penyayang
 6. Kerja Berpasukan
 7. Penekanan Kepada Inovasi
 8. Melaksanakan Promosi Kesihatan Dan Pencegahan

 

OBJEKTIF KUALITI HOSPITAL BESUT

 

 1. Melaksanakan Kajian Kepastian Kualiti Perubatan
 • National Indicator Approach [ NIA]
 • Hospital Spesific Approach  [ HSA]

 

 1. Memenuhi Kehendak Pelanggan Melalui
 • Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan
 • Penyiasatan Aduan Awam
 • Pelaksanaan Kajian Piagam Pelanggan

 

 1. Melaksanakan Promosi Kesihatan Kepada Masyarakat Dengan Mengadakan
 • Sesi Pendidikan Pesakit
 • Pameran Poster
 • Edaran Risalah Kesihatan

Misi Dan Visi

VISI HOSPITAL BESUT

Menjadi sebuah hospital yang sentiasa dihargai melalui perkhidmatan yang mesra dan berkualiti hasil dorongan anggota yang menjiwai dan mengamalkan budaya kerja cemerlang dan sokongan kemudahan teknologi yang bersesuaian. 

 

MISI HOSPITAL BESUT

Memberi perkhidmatan terbaik dan saksama kepada semua pesakit untuk pemulihan maksimum dengan menggunakan kemudahan teknologi yang bersesuaian secara optimum dan menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti penjagaan kesihatan. 

 

OBJEKTIF HOSPITAL BESUT

Membantu mewujudkan individu dan masyarakat yang sihat, produktif dan bertakwa serta mempunyai kesejahteraan fizikal, rohani dan sosial untuk menyumbang ke arah kehendak-kehendak wawasan negara dengan cara :

 •  Mengesan, mengenalpasti dan merawat sesuatu penyakit pada peringkat awal bagi menjamin pemulihan maksimum.
 • Berusaha mengawal dan mencegah penyakit dari merebak atau berlarutan sehingga menimbulkan komplikasi.
 • Berusaha meningkatkan pengetahuan kesihatan di kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian.

Carta Organisasi

Latar Belakang Hospital

Hospital Besut dibina pada 

Perutusan Pengarah

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Assalamualaikum  w.b.t 

Selamat datang saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan ke Laman Web Rasmi Hospital Besut, Terengganu. 

Subcategories