Dasar Kualiti

DASAR  KUALITI  HOSPITAL  BESUT 

SENTIASA BERUSAHA MENJADIKAN HOSPITAL BESUT SEBAGAI INSTITUSI YANG BERKUALITI DENGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG :

 1. Berorientasikan Kehendak Pelanggan
 2. Menepati Piawai / Standard Yang Ditetapkan
 3. Mengamalkan Penerapan Budaya Kerja Cemerlang
 4. Profesionalisma
 5. Khidmat Penyayang
 6. Kerja Berpasukan
 7. Penekanan Kepada Inovasi
 8. Melaksanakan Promosi Kesihatan Dan Pencegahan

 

OBJEKTIF KUALITI HOSPITAL BESUT

 

 1. Melaksanakan Kajian Kepastian Kualiti Perubatan
 • National Indicator Approach [ NIA]
 • Hospital Spesific Approach  [ HSA]

 

 1. Memenuhi Kehendak Pelanggan Melalui
 • Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan
 • Penyiasatan Aduan Awam
 • Pelaksanaan Kajian Piagam Pelanggan

 

 1. Melaksanakan Promosi Kesihatan Kepada Masyarakat Dengan Mengadakan
 • Sesi Pendidikan Pesakit
 • Pameran Poster
 • Edaran Risalah Kesihatan