06

Unit Penguatkuasaan & Perlesenan

Pengenalan Unit

 • Unit Penguatkuasaan dan Pelesenan memastikan setiap pengusaha dan pengendali makanan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan dibawahnya. Selain itu, unit ini juga ditugaskan untuk menyelaras permohonan perlesenan bagi industri Ais, Air Minuman Berbungkus (AMB), Air Mineral Semulajadi (AMS) dan Mesin Jual Air.

Fungsi Unit Penguatkuasaan & Perlesenan

 • Merancang dan Menyelaras aktiviti penguatkuasaan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya
 • Menguruskan isu-isu keselamatan makanan diperingkat domestic
 • Memantau tahap pematuhan kepada standard di peringkat domestic
 • Memantau tahap kebersihan premis makanan

Aktiviti Unit

Pemeriksaan dan Penutupan Premis Makanan

 • Pemeriksaan premis makanan merupakan aktiviti rutin bagi memastikan tahap kebersihan premis berada pada tahap yang baik dan keselematan makanan terjamin. Sejajar dengan pewartaan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, semua premis makanan diwajibkan mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pendaftaran boleh dilakukan secara atas talian (http://fosimdomestic.moh.gov.my).

Pensampelan Makanan

 • Pensampelan makanan dijalanka bagi memastikan makanan yang disediakan atau dijual di Malaysia adalah selamat dan mematuhi kehendak Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985.

Perlesenan

 • 4 lesen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu
 • Lesen Ais
 • Lesen Punca Air Minuman Berbungkus
 • Lesen Punca Air Mineral Semulajadi
 • Lesen Mesin Jual Air
 • GP Ais - Hyperlink ke GP
 • GP AMB & AMS - Hyperlink ke GP
 • GP MJA - Hyperlink ke GP