BKKM - Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan

BACK

07

Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan

MKKM Terengganu berperanan dalam memberi perkhidmatan analisis makanan yang cekap dan berkualiti bagi menyokong aktiviti di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dan Program Keselamatan dan Kualiti Makanan.

Perkhidmatan analisis makanan ini melibatkan pensampelan bagi tujuan pengawasan untuk melindungi orang ramai dari bahaya kesihatan, penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan mengikut Akta Makanan 1983 dan dan keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport.


 Makmal ini telah diwartakan di bawah Akta Makanan 1983 dan semua juruanalisis makanan di makmal adalah berdaftar dengan Akta Juruanalisis Makanan 2011. Bagi menjamin keputusan analisis yang dikeluarkan oleh makmal adalah keputusan yang konsisten dan berkualiti, makmal ini telah mendapat pengiktirafan ISO/IEC 17025 dengan nombor Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) 340 oleh Jabatan Standard Malaysia.

 

Piagam Pelanggan
  Memastikan laporan keputusan analisis yang berkualiti dikeluarkan mengikut Laboratory Turn Around Time (LTAT) yang ditetapkan:

Analisis Sampel

TAT (hari)

Mikrobiologi

14

Kimia

30

Tahan Uji Lepas

Sila rujuk http://fsq.moh.gov.my/

 KEUPAYAAN MAKMAL KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN TERENGGANU

MIKROBIOLOGI MAKANAN

Analisis: Indikator, Patogenik dan AMR

Instrumen: -

RESIDU RACUN PEROSAK

Analisis: Organofosforus dan Dithiocarbamate

Instrumen: GC with detector FPD and GC Mass Spectrometry 

ADITIF

Analisis: Pengawet, Pemanis Tanpa Zat dan Pewarna Makanan

Instrumen: HPLC with Diode Array Detector

RESIDU DADAH VETERINAR

Analisis: Antibakterial, Nitrofuran, Lasalocid, Chloramphenicol, Enrofloxacin dan Phosphodiesterase-5

Instrumen: HPLC with Diode Array Detector and Fluorescence Detector  

PERCEMARAN INDUSTRI DAN PERSEKITARAN MAKANAN 

Analisis: Logam Berat (Plumbum dan Kadmium)

Instrumen: Atomic Absorption Spectrometry

PEMBUNGKUSAN/FOOD CONTACT MATERIAL

Analisis: Migrasi Plumbum dan Kadmium Daripada Barangan Seramik

Instrumen: Atomic Absorption Spectrometry

 Keupayaan makmal penuh dan terkini sila rujuk http://fsq.moh.gov.my/

Continue reading

BKKM - Unit Penguatkuasaan & Perlesenan

BACK

06

Unit Penguatkuasaan & Perlesenan

Pengenalan Unit

 • Unit Penguatkuasaan dan Pelesenan memastikan setiap pengusaha dan pengendali makanan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan dibawahnya. Selain itu, unit ini juga ditugaskan untuk menyelaras permohonan perlesenan bagi industri Ais, Air Minuman Berbungkus (AMB), Air Mineral Semulajadi (AMS) dan Mesin Jual Air.

Fungsi Unit Penguatkuasaan & Perlesenan

 • Merancang dan Menyelaras aktiviti penguatkuasaan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya
 • Menguruskan isu-isu keselamatan makanan diperingkat domestic
 • Memantau tahap pematuhan kepada standard di peringkat domestic
 • Memantau tahap kebersihan premis makanan

Aktiviti Unit

Pemeriksaan dan Penutupan Premis Makanan

 • Pemeriksaan premis makanan merupakan aktiviti rutin bagi memastikan tahap kebersihan premis berada pada tahap yang baik dan keselematan makanan terjamin. Sejajar dengan pewartaan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, semua premis makanan diwajibkan mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pendaftaran boleh dilakukan secara atas talian (http://fosimdomestic.moh.gov.my).

Pensampelan Makanan

 • Pensampelan makanan dijalanka bagi memastikan makanan yang disediakan atau dijual di Malaysia adalah selamat dan mematuhi kehendak Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985.

Perlesenan

 • 4 lesen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu
 • Lesen Ais
 • Lesen Punca Air Minuman Berbungkus
 • Lesen Punca Air Mineral Semulajadi
 • Lesen Mesin Jual Air
 • GP Ais - Hyperlink ke GP
 • GP AMB & AMS - Hyperlink ke GP
 • GP MJA - Hyperlink ke GP

Continue reading