BAHAGIAN KEJURUTERAAN NEGERI > Pengurusan Kejuruteraan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Mohd Jailani Bin Alias @ Salleh
Ketua Jurutera (J52)
jailanijka096315001
2.
Jurutera Kesihatan Awam (J48)
096213631
3.Noraihan Binti Md Yusoff
Jurutera Kesihatan Awam (J44)
noraihan.mdyusof096226028
4.Rosidah Bt Hamzah
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
096213634