BAHAGIAN KEJURUTERAAN NEGERI > Unit Kejuruteraan (Operasi Klinik)

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Wan Zuhrah Bin Wan Ali
Jurutera (Mekanikal) (J41)
096315002
2.Mohd Zamri Bin Abdullah
Jurutera Elektrik (J41)
mohd.zamri096315002
3.Ziana Syamimi Bt Ghazali
Jurutera Awam (J41)
zianasyamimi096315002
4.Norul Nadia Binti Ngah
Jurutera Elektronik (J41)
norulnadia096315002
5.Mohd Sani Bin Zahari
Penolong Jurutera (Awam)(JA36)
sanizahari096315002
6.Mohd Firdaus Bin Md Noor
Penolong Jurutera (Awam)(JA29)
mohdfirdaus_mn096315002
7.Nik Hashima Binti Ismail
Penolong Jurutera (Awam)(JA29)
hashima096315002