BAHAGIAN KEJURUTERAAN NEGERI > Unit KMAM

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Aliffadillah Bin Jaffar
Jurutera Awam (J41)
-096213633
2.Mohd Hakimi Bin Mohd
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U29)
ppkp_hakimi096213633