BAHAGIAN KEJURUTERAAN NEGERI > Unit BAKAS

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Wan Mohd Hijazi Bin Wan Isa
Jurutera Kesihatan Awam (J41)
hijazi096315002
2.
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U32)
096315002