BAHAGIAN KESELAMATAN & KUALITI MAKANAN > Pematuhan Domestik

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Mohd Nasir B. Mohd Shaari
Pegawai Kesihatan Persekitaran (U42)
nasirshaari096213686
2.Nur Fatihah Binti Daud
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U29)
nurfatihah.d096213121