BAHAGIAN KESELAMATAN & KUALITI MAKANAN > Industri,Perkhidmatan Makanan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.
Pegawai Teknologi Makanan (C48)
096213640
2.Nurul Jannah Bt. Ahmad
Pegawai Teknologi Makanan (C41)
jannah_ahmad096213631
3.Naqib Safiuddin Bin Meli
Pegawai Teknologi Makanan (C41)
naqib096213637
4.Naziehah Bt Mohamed Dasuki
Pegawai Teknologi Makanan (C41)
naziehah83096213637