BAHAGIAN FARMASI > Cawangan Amalan Dan Perkembangan Farmasi

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Zunaidah Binti Abd. Rashid
Ketua Cawangan Amalan & Perkembangan Farmasi
znaidah096301721
2.Mohd Syafiq Bin Yusof
Ketua Penolong Pengarah Farmasi Kanan (Amalan & Perkembangan)
syafiq.yusof096301721
3.Ida Afdzan Binti Awang@rozalli
Ketua Penolong Pengarah Farmasi Kanan (Amalan & Perkembangan)
idaafdzan096222627
4.Nurulhieda Bt Ab. Jamal
Ketua Penolong Pengarah Farmasi Kanan (Amalan & Perkembangan)
jnurulhieda096222627
5.Nurliana Dalila Binti Mohamad Mustapa
Ketua Penolong Pengarah Farmasi Kanan (Amalan & Perkembangan)
nurliana.dalila096222627
6.Mohammad Nazdmi Bin Hamat
Ketua Penolong Pengarah Farmasi (Amalan & Perkembangan)
mohammad.nazdmi096222627
7.Masturah Bt Rosli
Penolong Pengarah Farmasi Kanan (Amalan & Perkembangan)
masturah.rosli096222627