BAHAGIAN PERUBATAN > Perlindungan Perubatan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Shamsuri Bin Mat
Penolong Pegawai Perubatan (U42)
shamsuri.mat096353870
2.Saifurizan Bin Wahab
Penolong Pegawai Perubatan (U32)
saifurizan096353869
3.Rosmaniza Bt Othman
Ketua Jururawat (U32)
rosmaniza.othmn096353863