BAHAGIAN PERUBATAN > Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Dr. Abdullah Bin Ali
Ketua Penolong Pengarah Kanan (UD54)
abdullahali096205805
2.Dr. Muhammad Lutfil Hadi Bin Zulkafa
Penolong Pengarah Kanan (CKAPS) (UD44)
drlutfilhadi096205805
3.Razman Bin Ali
Penolong Pegawai Perubatan (U36)
razman096205792
4.Mohd Faizal Bin A. Halim
Pen. Pegawai Perubatan (U32)
faizalhalim096205792
5.Zailal Akmal Binti Salleh
Ketua Jururawat (U32)
zailal.akmal096205796
6.Zaini Bt Md Noor
Ketua Jururawat (U32)
zaini.mdnoor096205804
7.Nur Fauziah Binti Mamat @ Awang
Pembantu Tadbir Kanan (N22) (TBK)
nur.fauziah096205792
8.Ainul Ariffin Billah B. Abd Ghani
Pemandu (H11)
-096205804