BAHAGIAN PERUBATAN > Kualiti Perubatan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Dr Wan Norizah Bt Wan Ahmad
Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kualiti Perubatan) (UD54)
wnorizah096353760
2.Dr. Hasmani Bt Hamat
Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kualiti Perubatan) (UD54)
hasmani096353887
3.Dr. Norkhairiah Bt. Zakaria
Ketua Penolong Pengarah Kanan (Kualiti Perubatan) (UD52)
norkhairiah.z096353763
4.Delailah Binti Ibrahim
Ketua Jururawat (U32)
delailah096353818
5.Nur Farhana Binti Mat @ Harun
Ketua Jururawat (U32)
farhana.harun096353792
6.Azniah Bt Alias
Ketua Jururawat (U32)
azniah.alias096353746