BAHAGIAN KESIHATAN AWAM > Kawalselia Radiasi Perubatan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Azman Bin Ibrahim
Pegawai Sains (Fizik) C41
azman.ibrahim096213624
2.Malihah Yumni Binti Mohd Razally
Pegawai Sains (Fizik) C41
malihahyumni096213624
3.Nurhizwani Binti Hilmi
Pegawai Sains (Fizik) C41
nurhizwani096213624