BAHAGIAN KESIHATAN AWAM > Pemakanan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Zahariah Binti Mohd Nordin
Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pemakanan) (C52)
jiha096213721
2.Nor Ratna Binti Mustaffa
Ketua Penolong Pengarah (C48)
norratna096213721
3.Rosni Binti Nordin
Ketua Jururawat Kesihatan(U32)
rosni.n096213722
4.Mohd Zuhafizi Bin Mansor
Pembantu Tadbir (P/O) N19
mdzuhafizi096213722