BAHAGIAN KESIHATAN AWAM > NCD

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Dr. Rohayaty Binti Muda
Pegawai Perubatan (UD56)
dryaty@moh.gov.my096213701
2.Dr Norliza Binti Rusli
Pegawai Perubatan (UD54)
norliza.rusli096213701
3.Mohd Khairul Rizal Bin Sidek
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U32)
risals096213701
4.Mohd Hanif Bin Harun
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U32)
hanif.harun096236028
5.Rohayu Bt Abas
Ketua Jururawat (U32)
ayu.abas096213700
6.Roziah Bt Kadir
Ketua Jururawat (U32)
roziah_kadir096213704
7.Ahmad Zailani Bin Nawang
Penolong Pegawai Perubatan (U32)
ahamadzailani096236028
8.Noor Hidayu Bt Mat Zin
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U29)
noorhidayu096236028
9.Tg. Norbaini Bt. Tg. Mansor
Jururawat U29
tg.norbani096213704
10.Faridah Bt Jusoh
Ketua Jururawat (U32)
faridah_jusoh096226028
11.Nor Hayati Bt Ismail
Pembantu Tadbir Kanan (N22) (KUP)
nhayati096213703
12.Maria Bt Zaid
Pembantu Tadbir (P/O) N19
maria.zaid096213704
13.Muhaimin Bin Kamaruddin
Pembantu Kesihatan Awam (U19)
muhaimin.k096226028