BAHAGIAN KESIHATAN AWAM > KPAS

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Dr. Noriah Bt Mahmud
Pegawai Kesihatan (KPAS) (UD54)
drnoriah096213666
2.Mazura Bt Zali
Ketua Jururawat Kesihatan(U32)
mazura.zali096213667
3.Tuan Himi Nazra Binti Tuan Ibrahim
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U32)
himinazra096226028
4.Mohd Zul Haffiz Bin Mahmud
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U29)
m.zulhaffiz096213667
5.Muhammad Jalal Bin Mohd Saleh
Penolong Pegawai Perubatan (U29)
-096222866
6.Tuan Sharifah Noraini Bt. Syed Nor
Pembantu Tadbir (P/O) N19
sharifah_aini096213661