BAHAGIAN KESIHATAN AWAM > AIDS/STD

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Dr Mahani Bt Nordin
Pegawai Kesihatan AIDS/STI (UD54)
drmahani07096213677
2.Wan Hafizah Bt. Wan Mohamad
Ketua Jururawat (U32)
wanhafizah096213678
3.
Pen. Peg. Kesihatan Persekitaran (U32)
096213679
4.Azman Bin Senik
Pen. Peg. Perubatan (U32)
azman.senik096213679
5.Hafizi Bin Mat Hasan
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
hafizi.mh096213680